Sprzedaż i serwis urządzeń warsztatowych

Gładysek

Mapa stronyKontakt


 
Bosch Diagnostics
Program ESI[tronic]
 
Urządzenia diagnostyczne


Promocje i nowości

Czyszczenie filtrów DPF, FAP, SCR
Diagnoza silników i elektroniki
Kontrola i czyszczenie wtryskiwaczy
Oprogramowanie
Analiza spalin
Prostowniki i testery akumulatorów
Diagnoza alternatorów i rozruszników
  Urządzenia do obsługi klimatyzacji
 
Wyciągi spalin samochodowych
Urządzenia uzupełniające

Używane urządzenia diagnostyczne

Szkolenia serwisowe
Poradnik diagnostyki samochodowej

Turbiny, wtryskiwacze i pompy
Sklep internetowy Bosch

Strona główna
Kontakt
Mapa strony

Strona startowa Gładysek
Serwis Samochodowy Bosch
 
 

Ozon Maker

Urządzenie wytwarzające ozon.

 
  Informacje o produkcie  
  Dane techniczne   Cennik

ACS 611
ACS 810
ACS 661
Dodatki do urządzeń
Adapter do suchego azotu
Ozon Maker
Aircomatic

CHARAKTERYSTYKA
Wymiary: 320 x 220 x 95 mm.
Zasilanie elektryczne: 220/240 V - 50 Hz - 0,15 A – 18 W
Wydatek: 3 litry/minutę
Wytwarzanie ozonu: 0,250 g/godz.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Zastosowanie Dyrektywy Rady
Dyrektywa dotycząca Niskiego Napięcia 73/23/EEC – Unia Europejska (EU)
Dyrektywa EMC (Zgodność Elektromagnetyczna) 89/336EEC – Unia Europejska (EU)

Standardy, z którymi zadeklarowano zgodność:
EN 60335-11: “Bezpieczeństwo Przedmiotów Domowego Użytku oraz Podobnych Urządzeń Elektrycznych; Część 1: Wymagania Ogólne, Edycja Piąta z Poprawkami A1:95 + A1:96 + A12:96”
EN 60335-2-60: 1998, “Bezpieczeństwo Przedmiotów Domowego Użytku oraz Podobnych Urządzeń Elektrycznych;
Część 2: Szczególne Wymagania dla Wanny do Kąpieli z Masażem Wodnym”
EN 61000-3-2: 1995, “Limity harmonicznej emisji prądu (input elektryczny sprzętu < lub = 16A na fazę)”
EN 61000-3-3: 1995, “Ograniczenie wahań i niestabilności napięcia w systemach niskiego napięcia dla sprzętu, dla
którego prąd oszacowano na < lub = 16A”
EN 55022: 1998, “Ograniczenia i Metody Pomiaru Charakterystyk Zakłóceń Radiowych dla Sprzętu Technologii Informatycznej”
EN 55014-1: 1997, “Zgodność Elektromagnetyczna – Wymagania dotyczące przedmiotów domowego użytku, narzędzi elektrycznych oraz podobnych urządzeń: Część 1: Emisja – Standard Rodziny Wyrobów”
EN 55014-2: 1997, “Zgodność Elektromagnetyczna – Wymagania dotyczące przedmiotów domowego użytku, narzędzi elektrycznych oraz podobnych urządzeń: Część 2: Odporność – Standard Rodziny Wyrobów”
IEC 60335-2-60: 1997, “Bezpieczeństwo Przedmiotów Domowego Użytku oraz Podobnych Urządzeń Elektrycznych;
Część 2: Szczególne Wymagania dla Wanny do Kąpieli z Masażem Wodnym”
IEC 61000-4-2: 1995, “Zgodność Elektromagnetyczna (EMC); Część 4: Techniki testów i pomiarów– Rozdział 2: Test Odporności na Wyładowanie Elektrostatyczne”
IEC 61000-4-4: 1995, “Zgodność Elektromagnetyczna (EMC); Część 4: Techniki testów i pomiarów– Rozdział 4: Test Odporności na szybkie przebiegi/wybuch”. Podstawowa Publikacja EMC
IEC 61000-4-6: 1996, “Zgodność Elektromagnetyczna (EMC); Część 4: Techniki testów i pomiarów– Rozdział 6: Odporność na zakłócenia w przewodzeniu, spowodowane przez pola częstotliwości radiowej”
IEC 61000-4-11: 1996, “Zgodność Elektromagnetyczna (EMC); Część 4: Techniki testów i pomiarów– Rozdział 11: Testy Odporności na spadek napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia”

ŚWIADECTWA
MINISTERSTWO ZDROWIA – DEPARTAMENT ODŻYWIANIA I ŻYWIENIA WETERYNARYJNEGO:
Protokół nr 24482 z dnia 31/07/96
UNIWERSYTET IM. “FEDERICO II” W NEAPOLU:
Próby in vitro dotyczące zdolności neutralizujących ozonu w stosunku do bakterii chorobotwórczych oraz braku mutacji genetycznych.
UNIWERSYTET W UDINE – DEPARTAMENT WIEDZY O ŻYWNOŚCI:
Test odkażania na płaskich powierzchniach wyposażenia służącego do obróbki mięsa (salmonella – listerella –
Protokół nr 219/94
UNIWERSYTET W PARMIE – INSTYTUT MIKROBIOLOGII:
Próba zdolności sterylizacyjnych ozonu na bakteriach Escherichia Coli – Staphilococcus Aures – Pseudomonas Aeruginosa – Streptococcus Durans.